Tärkeintä on elämän laatu

Tiedetilalla Keuruulla järjestettiin Grundtvig oppimiskumppanuuteen (Mobile 50+-) kuuluva kansainvälinen kokous, jossa aiheena olivat mobiililaitteen senjori-ikäisten käytössä. Pidin siellä seuraavanlaisen avajaispuheen:

Miksi?

Miksi seniori-ikäisen pitäisi käyttää tietokonetta?

Onko syy tekstin kirjoittaninen? – ei.

Onko tarve käyttää pankkipalveluja? – ei.

Onko tarve katsella videoita? – ei.

Ovatko ostokset internetissä tärkeitä? – ei.

Mitä sitten?

Tärkeää on elämä – elämän laatu.

Mobiili, tietokoneet mahdollistavat yhteydet lapsiin, lapsen lapsiin ja toisiin ihmisiin sekä toisiin ikäihmisiin.

Yksinäisyys on ongelma kaikkialla maailmassa. Vähemmän yksinäisyyttä on enemmän elämän laatua.

Vanhoilla ihmisillä on usein kahdenlaisia kontakteja: maksettuja – hoivapalveluita ja toisaalta ystävien kohtaamista. Ruoka-annoksen tulo postin mukana ulko-oven viereen ei ole edes kontakti.

Tietokone ei korvaa aitoja sosiaalisia kontakteja, mutta ne ovat kontakteja, jotka saattavat johtaa myös oikeaan sosiaaliseen kontaktiin.

Usein kuulee sanottavan: ”Minä menen naapuriin kahville”. Hyvä. Entä jos jalat eivät oikein kanna?

Tietotekniikan osaaminen auttaa. Tietokoneen käyttö kannattaa opetella vielä silloin, kun jalat toimii ja pää pelaa. Jossain vaiheessa se on myöhäistä.

Aivojen käyttö antaa lisää selkeitä vuosia. Pasianssin peluu tietokoneella korvaa monille lääkkeitä.

Minä en enää opi. Sekin vaihe voi tulla vastaan elämässä, mutta se ei ole välttämättä vielä. Ikä ei ole este tietotekniikan oppimiselle.

Minä en käytä Facebookia – se on joutavan päiväistä humpuukia. Toisaalta jotkut vetäytyvät vuorille eroon maailmasta – onko se parempi vaihtoehto – ehkä.

Minä soitan lankapuhelimella – entä jos sen lapsenlapsi onkin Alice Springsissä Austraaliassa – taitaa tulla kalliita puheluita tai ei puheluita ollenkaan. Tietokoneen ilmaiset puhelinohjelmat auttavat ja näyttävät vielä kuvankin lapsen kasvamisesta.

Shoppailu on joidenkin mielestä kivaa – onko se elämän laatua – siitä voidaan olla eri mieltä, mutta joskus on kiva korvata ikkunaostokset ruutuostoksilla. Jos päätyy sisälle kauppaan, niin paketti kannetaan lopuksi koti ovelle.

Harrastuksista en sanonut vielä mitään. Internet on harrastusten aarreaitta riippumatta siitä mitä harrastaa. Suurin ongelma on tiedon tulva, mutta tämänkin ongelman ratkaisu piristää. Rantkaisun avaimet ovat omassa päässä.

Taide internetissä – on museoita, joihin pääsee virtuaalisesti – taide aarteet ovat näppäimen painalluksen päässä.

Tietokoneen käyttö on kulttuurisidonnaista – eri asioita arvostetaan, mutta kaikkialla yhteys muihin ihmisiin on tärkeä.

Tämä on elämän laatua.

Elämän laatu on monien asioiden summa – yhteys muihin ihmisiin parantaa elämän laatua.

Advertisement

Seniori-ikäinen mobiilitietokoneen käytön oppijana

EU:n tukema Grundtvig oppimiskumppanuushanke Mobile 50+- (Mobile devices and web 2.0 – new perspective in ICT for digital inclusion in Europe) paneutuu ikäihmisten ja vähän nuorempienkin tietokoneen käytön motivaatioon ja oppimiseen. Mukana on partnereita Liettuasta, Ruotsista, Saksasta (2), Turkista ja Suomesta (2). Tavoitteisiin päästään järjestämällä erilaisia tietokonekursseja, etsimällä välineitä – erilaisia tietokoneita, appseja, ohjelmistoja ja opetusmenetelmiä. Jokaisessa yhteistyömaassa pidetään kokous, jossa tutustutaan paikallisiin sovelluksiin. Näihin kokouksiin osallistuu myös oppijoita eri maista.

Hankkeen Turkin kokous pidettiin Canakkalessa 9.-14.9.2013. Asialista koostui partnerimaiden toiminnan esittelystä, oppisisältöjen esittelystä ja kasvatusfilosofisista ja pedagogisista pohdinnoista. Luonnollisesti kokoukseen kuului myös tutustumista paikalliseen kulttuuriin.

Kasvatusfilosofiset pohdinnat olivat Tiedetilan esityksen aiheena. Maailma on muuttunut ja perinteinen opettajuus ei tuota parasta tulosta – siis enää ei opettaja puhu ja opiskelijat kuuntele, vaan keskiöön nousee oppijan motivaatio ja sen vahvistaminen sekä oppijan vastuu omasta oppimisesta. Tämän kasvatusfilosofisen näkemyksen voi tiivistää neljään väitteeseen:

– Kasvattaminen ei ole välttämätöntä, mutta kasvaminen on?

– Opettaminen ei ole välttämätöntä, mutta oppiminen on?

– Kuri ja auktoriteetti eivät ole välttämätöntä, mutta vastuu omasta kasvamisesta ja oppimisesta on?

– Ohjeiden mukaan tekeminen ei ole välttämätöntä, mutta luova onnistuminen on?

Ensimmäinen väite näyttää soveltuvan lapsiin ja lasten kasvatukseen, mutta täytyy muistaa, että kasvu ei pääty lapsuuteen, vaan jatkuu vielä ikäihmisenäkin. On tärkeää, että oppijalla on henkisiä välineitä opiskella, tarkastella omaa oppimistaan ja omaa käytöstään sekä kyky arvioida sitä, mikä tuli opittua ja mikä jäi oppimatta sekä riittävä motivaatio tietokoneen käytön oppimiseen.

SLO (Senioren Lernen Online) piti workshopin tablettien applikaatioista, lähinnä e-kirjan tekemisestä. Tarkasteltavana oli kolmenlaisia sovelluksia: iPadillä ja iPhonella, Androidilla sekä verkossa toimivia applikaatioita ja ohjelmia. E-bookin tekemisen materiaaleina käytettiin kulttuuriohjelmaan kuuluneen Troijan käynnin aikana kerättyjä kuvia ja tekstejä. Tuotoksena oli pieniä Troijaa käsitteleviä e-kirjoja.

Tarkoituksena on, että jokaisessa hankkeeseen osallistuvassa organisaatiossa järjestetään kursseja, joiden osana on e-bookin tekeminen. Muilta saadut kokemukset helpottavat sovellusten valintaa.

Osana kokouksen kulttuuriohjelmaa osallistujat olivat mukana arkeologiapäivillä (The Archeological Meeting in Yalı Han / Çanakkale). Jokainen partnerimaa oli valmistanut esityksen jostain oman maansa arkeologisesta kohteesta tai ajasta. Oli mielenkiintoista kuulla esimerkiksi monien Berliinin muurien historiasta tai suomalaisista esinelöydöistä kertomassa arkeologisista kausista.

Kokouksessa puhuttiin tietysti hankkeen etenemisestä. Seuraavat kokoukset ovat Saksassa Kielissä ja Suomessa Keuruulla. Uutena asiana tulevat esille käännösohjelmat – miten kirjoittaa siten, että käännösohjelma tekee ymmärrettävän käännöksen. Seniorin kaveri voi olla missä tahansa kielitaidosta riippumatta.

Seniori-ikäinen oppijana tarvitsee syyn oppia (ehkä kaikki muutkin) – joku harrastaa musiikkia, joku kotiseututyötä, joku haluaa pitää kontaktia lapsenlapsiin, joku haluaa tutkia sukuaan jne. Tietokone ja sen sovellukset ovat tie, väline toteuttaa harrastuksia ja sosiaalisia kontakteja.

Suomessa Grundtvig oppimiskumppanuuksia hallinnoi CIMO.

Tiedetilan maksuton tietokoneen käytön opastus jatkuu syyskaudella 2013 (Mobile 50+- -hanke)

Syyskauden ohjelmassa on klinikkakurssi, jonka tavoitteena on paneutua seniori-ikäisten (50+) käyttäjien tietokoneen käyttöön. Käsiteltävät asiat riippuvat kurssille osallistujien tarpeista. Aihealueita ovat ainakin internet, internet-yhteydet, sähköpostit, sosiaalisen median kuten Skype, Facebook tai blogien käyttö. Varmaankin käsitellään kuvien tallentamista, kirjoittamista yms.

Klinikkakurssi alkaa tiistaina 1.10.2013 klo 14-17 (2-4 oppituntia). Kokoontumiskertoja 5 ja oppitunteja yhteensä 15-18. Kokoonnutaan viikoittain, paitsi 8.10.2013 ei kokoonnuta.

Tiedotustilaisuus Mobile 50+- -hankkeen etenemisestä ja syksyn kursseista tiistaina 24.9.2013 klo 18. Samalla kerrotaan kuulumisia Mobile 50+- -kokouksesta Turkin Canakkalessa.

Tiedetila’s free computer training will continue during the autumn season 2013 (Mobile 50+- -project)

Autumn’s program consists of clinic course, the aim of this course will focus on how to use the computer by senior citizens (50+). Topics to be discussed depends on the needs of the course participants. Topics include at least the internet, internet access, e-mails and how to use social media such as Skype, Facebook or blogs. Certainly they will study for storing images, writing, etc.

The clinic course will start on Tuesday, 1.10.2013 at 14-17 (2-4 lessons). Total amount of lessons are 15-18 hours. Every week (5 weeks) exept 8.10.2013.

Information meeting on Wednesday, 25.9.2013 at 18. Discuss the progress of Mobile50+- -project, fall studies and news from Mobile 50+- -meeting of Canakkale in Turkey.

Mobile 50+- -hankkeen ensimmäisen vuoden aktiviteetit ja tulokset

1. Seminaarit ja tapahtumat

Tiedetilalla on järjestetty 2 tapahtumaa (seminaaria) ja 4 tiedotustilaisuutta. Osallistujia yhteensä 82 henkilöä. Seminaarin ‘Mobiilitietokoneet yli 30-vuotta’ aikana järjestettiin Skype konferenssi, johon partnereilla oli mahdollisuus osallistua. Atte Kotiranta, Studion johtaja / Rovio Tampere (Angry Birds) kertoi näkemyksiään mobiililaitteista ja mobiilipeleistä. Skype osuuteen osallistui 4 henkilöä partnerimaista.

2. Tietokonekurssit

Tietotekniikkaan kuuluvia kursseja järjestettiin Tiedetilalla 5. – kaksi kurssia tablet tietokoneen käytöstä, kaksi sosiaalisesta mediasta (Facebook ja Blogit) ja yksi valokuvien käsittelystä. Kurssilaisia oli yhteensa 32.

3. Tietokoneklinikka – ongelmalliset asiat käytössä

Klinikka on järjestetty 4 kertaa, osallistujia yhteensä 10. Aihealueina mm. internetpalveluiden asentaminen ja käyttö. Idea klinikoista saatiin Sastamalan Opistolta.

4. Tutkimus opiskelijoiden motivaatiosta ja tavoitteista.

Tiedetilalla on laadittu kyselylomake opiskelijoiden motivaation ja tavoitteiden arvioimiseksi. Lomakkeesta on tällä hetkellä käytettävissä suomen-, englannin- ja saksankieliset versiot. Suomessa lomake on esitetty opiskelijoille Tiedetilalla ja Sastamalan Opistolla. Vastanneita opiskelijoita oli yhteensä 36 Suomessa, tuloksista on tehty myös alustava raportti. Muiden mukaan tulevien partnereiden määräaika on vuoden loppuun.

5. Hankkeen evaluointi – hankekokoukset, kurssit ja tapahtumat – arviointilomakkeet

Tiedetilalla on tehty arviointilomakkeet partnerikokouksia, seminaareja ja kurssien arviointia varten. Vilnan kokouksesta lähtien arviointi tapahtuu nettilomakkeella. Tiedetilalla on tehty jokaisen partnerikokouksen jälkeen arviointiraportti, joka on ollut pohjana seuraavan kokouksen suunnittelussa.

6. Hankkeesta tiedottaminen

Hankkeen keskeinen tiedotuskanava ovat Blogit sekä Tiedetilalla (tiedetilamobile50.wordpress.com) että muilla partnereilla. Tiedetilalla on ollut käytössä myös Tiedetilan nettisivu (www.tiedetila.fi). Tiedetilan oppimiskumppanuushankkeesta on ollut 4 artikkelia paikallisissa lehdissä – Keskisuomalainen (1), Suur-Keuruun sanomat (1) ja Aisapuu (2) sekä Kari Kotirannan Uuden Suomen blogi ‘Seniorit tietokoneen käyttäjinä’ (http://karkot.puheenvuoro.uusisuomi.fi/129145-seniorit-tietokoneen-kayttajina).

7. Partnerien väliset kokoukset sekä ideat ja toimenpiteet, joita opittu muilta

Partnerikokouksia on ollut kolme. Kokouksissa partnerit ovat kertoneet omia kokemuksiaan mobiilitietokoneista ikääntyvien käytössä. Tiedetila on esitellyt omia opetusjärjestelyjään ja menetelmiään sekä sitä miten ensikertalaiset saadaan mukaan tietokoneen käyttäjiksi. Muiden partnerien toiminnasta on opittu mm. E-kirjojen tekemistä, tarinan kerrontaa tietokoneen avustamana, klinikoiden käytöstä opetuksen tukena, q-koodista informaation löytämisen apuna sekä erilaisten teknisten ja ohjelmallisten ratkaisujen ilmenemisestä ja ratkaisemisesta mobiililaitteiden käytössä. Ennen jokaista partnerikokousta on pidetty 1-2 Skype konferenssia kokouksen asialistan valmistelua varten. Partnerien väliseen kommunikaatioon on käytetty useita eri työkaluja kuten Dropbox, Google drive, Facebook-ryhmä, sähköpostit ja blogit.

During the first year of the project – Mobile 50+-, Tiedetila has been carried out for eight kind of activities

Activities

1. Seminars and events
2. Computer courses
3. Clinics for problematic issues in using computer
4. Study of students’ motivations and goals
5. Project Evaluation: forms and analysis

6. Dissemination

7. Partner meetings

8. Ideas and learned from partners

1. Seminars and events

Mobile computers over 30 years, on Saturday, 25/08/2012 at 12 in Tiedetila, ScienceFarm

Tiedetila, ScienceFarm organized an event, mobile computers over 30 years. In fact, the first portable computer was the Osborne 1 (1981). Kaypro II was launched one year later. Dream, to meet with portable computers, was true.

Current mobile computer is a laptop, tablet or smartphone. It is lightweight and does not require a continuous power source, such as portable computers did 30 years ago.

Skype conference program. Skype-part of seminar at 14 Finnish time.

  • Speeches of mobile computers, history and present day.
  • Atte Kotiranta, Head of Studio / Rovio Tampere (Angry Birds) talked about his views of a mobile and mobile games.

In the seminar there were total 26 of participants, including 11 belonging to Mobile 50+ – target group, 7 expertise partners, four Finnish project partner staff and four the staff of Tiedetila. In addition, Skype Conference attended three from Germany, one from Turkey and two from Finland.


On Monday, 10.9.2012 at 18 briefing on Mobile + 50 – course content and learning partnership project “Mobile devices and web 2.0 – new perspective in ICT for digital inclusion in Europe”.

Participants 13.

On Thursday, 13.9.2012 meeting with the cultural magazine Aisapuu. Aisapuu magazine is a publication of Pihlajavesi Local History Society and it is published four times a year. During the event the project was presented, ‘Mobile devices and web 2.0 – new perspective in ICT for digital inclusion projects in Europe’.

Participants 9.

Grundtvig Learning Partnership Meeting for seniors in Tiedetila 13.12.2012 at 18:00.

Participants 6.

Grundtvig Learning Partnership and information in Tiedetila on Tuesday, 12/03/2013 at 18:00.

Learning Partnership meeting dealt with the spring program of study – the students had possibility to suggest course content. Were also heard of Södertälje Learning Partnership meeting discussions

Participants 8.

Tiedetila summer season opening on Saturday, 8th of June 2013 at 12:00. Recall the old computers and create dreams for the future. Welcome.

2. Computer courses

Computer courses for fall 2012

How to use a tablet PC (15-18 h, 11.9.-9.10.2012 at 17-19:30)

The course was suitable for beginners, especially for elderly people – no previous computer skills vere required. Students learned to use the tablet PC with a touch screen.

For the duration of the course students received a tablet computer.

Students 11.

How do I come into the internet community? (15-18 h, 11.9.-9.10.2012 kello 17-19:30)

The course was suitable for beginners, especially for elderly people – no previous computer skills were required. It would be good if you had a computer and internet connection at home. You could take your own tablet or laptop to the course.

Students 6.

Spring 2013 Computer courses

The use of Tablet PC (15-18 h) Wednesdays, March 20 to April 24, 2013, at 10-12:30

The course was suitable for beginners, especially for elderly people – no previous computer skills were required. Students learned to use the tablet PC with a touch screen.

Students 8.

Digital Camera Photography (15-18 h) Wednesdays, March 20 to April 24, 2013, at 17-19:30

The course was suitable for beginners, especially for elderly people – no previous skills in photography, camera, or computer were required. You could take a camera and a laptop computer to the course. During the week of March 25 to March 31, 2013 students wouldl take photos of their home surraundings. The aim was to take photographs at home and surroundings during one spring day and put images together and make, say, an e-book. For the duration of the course students received a camera.
Students 5.

Blog Exchange and Skype at Tiedetila Wednesdays, 20 March to 24 April 2013, at 14-15

The aim was to learn how to write blogs and get thousands of readers.

Students 2.

3. Clinics for problematic issues in using computer

The purpose of the clinic was to solve computer problems of learners. The clinic meetings has been held at the request of learners.

The clinic has realized 4 times. Once at student’s home and three times at Tiedetila.

The main problems were: installation of applications, and installing the software. Using the Internet has also been a subject of study. The region does not have a fixed internet and 3G signal is relatively weak.

Participants 10.

4. Study of students’ motivations and goals

Mobile 50+ – -Grundtvig Learning Partnership Project

The student’s own assessment of the opportunities and motivation.

Questions, trying to find out what kind of expectations you do have and what kind of computer device would be good for you. All information will be treated confidentially.

This is the starting point of questinaire. There are English, Finish and German versions of it. We hope that all partners would take part in research. It takes half an hour to translate the questionaire to your language.

Subjects in Finland

Finnish sample consists of 4 groups, in this stage of the investigation. Two groups studied information processing at Tiedetila and two other groups studied English at Sastamala Community College. All students were senior aged.

Group 1, Students had not earlier experience with computers (Tiedetila).

Mean of the birth was year 1944, average age was 69 years, 5 women and 2 men

Group 2, Students had the basic skills to use a computer (Tiedetila).

Mean of the birth was year 1944, average age was 68 years, 5 women and 2 men.

Group 3, Students had the basic skills to use a computer (SCC).

Mean of the birth was year 1945, average age was 67 years, 2 women and 6 men (10).

Group 4, Students had the basic skills to use a computer (SCC).

Mean of the birth was year 1945, average age was 67 years, 5 women and 2 men (12).

Total number of students 36.

5. Project Evaluation: forms and analysis

Tiedetila has developed questionaires for:

  • Evaluation of transnational meeting – new vesion in the internet.

  • Course / study group self-assessment form

6. Dissemination

Article of Keskisuomalainen newspaper on 27.7.2012

Suur-Keuruun Sanomat newspaper wrote in advance an article of the seminar ‘Portable Birthday 24.8.2012’.

Blog: Seniorit tietokoneen käyttäjinä 6.1.2013 20:31 Kari Kotiranta

http://karkot.puheenvuoro.uusisuomi.fi/129145-seniorit-tietokoneen-kayttajina

Aisapuu 1/2013

Aisapuu 2/2013

7. Partner meetings

Kick off meeting in Berlin

Mobile devices and web 2.0- new perspectives in ICT for digital inclusion in Europe (Grundtvig Learning partnership 2012-2014)

1. Meeting, 15-16-17. November 2012

Senioren-Lernen-Online (coordinator), OASE Berlin e.V. (host)

Tiedetila 2 participants.

Mobile devices and web 2.0 – new perspectives in ICT for digital inclusion in Europe (Grundtvig Learning partnership 2012-2014)

2. Meeting in Södertälje, Sweden, 5-10. March 2013

Senioren-Lernen-Online (coordinator), Internationella Föreningen in Södertälje (host)

Tiedetila 2 participants.

Mobile devices and web 2.0 – new perspectives in ICT for digital inclusion in Europe (Grundtvig Learning partnership 2012-2014)

3rd Meeting in Vilnius, Lithuania, 29 May – 02 June 2013

Senioren-Lernen-Online (coordinator), Vilnius Gabriele Petkevicaite – Bite Adult Education Center (host)

Tiedetila 3 participants.

Before every partner meeting 1-2 Skype-meetings for prepairing the agenda.

For communication between partners there has been used Dropbox, Google drive, Facebook-group, e-mails and blogs.

8. Ideas and learned from partners

  • clinics from SCC
  • story telling from Södertälje
  • e-book in Berlin
  • q-code from SLO
  • Android tablet and iPad are not compatible

Tiedetilan kesäkauden avajaiset

Avajaisissa, Tiedetilan tietokonemuseolla muisteltiin vanhoja tietokoneita, ohjelmistoja, kehitysympäristöjä ja luotiin tulevaisuuden haaveita. Tarkastelussa olivat pienet tietokoneet, kuten Raspberry ja PCArduino. Katseltiin, kuinka kasvit kasvoivatt sorapenkeissä ja muissa epätavallisissa paikoissa.

Tapahtuma oli myös osa Tiedetilalla meneillään olevaa Grungtvig oppimiskumppanuushanketta Mobile 50+-.

Tapahtumaan osallistui 15 henkilöä, joista 3 on ollut mukana Tiedetilan Mobile 50+- -kurssilla.

05-DSC_1396