Tapahtuman onnistumisen arviointia

Tapahtuman ‘Kannettavien syntymäpäivät’ itsearviointi

Tapahtuman nimi

Kannettavien syntymäpäivät – 30 vuotta kannettavia

Tapahtuman paikka ja aika

Tiedetilalla 25.8.2012 klo 12 -17

Tapahtuman lyhyt kuvaus

Osborne 1 (1981) täyttää 31 vuotta, Kaypro II 30 vuotta eikä unohdeta 30 vuotta täyttävää Commodore 64:sta. Tapahtuma on seminaarityyppinen, jonka teemana on kannettavuus, mobiili. Osallistujat voivat esitellä asioita, joista ovat kiinnostuneet tai joihin haluaisivat kommentteja muilta. Muun muassa Rovion Tampereen studion johtaja Atte Kotiranta on lupautunut kertomaan näkemyksiään mobiilista ja mobiilipeleistä.

Tapahtuma on osa EU:n Grundtvig oppimiskumppanuushanketta Mobile 50+-

Tapahtuman (seminaarin) tavoitteet

Ensimmäisenä tapahtuman tavoitteena oli luoda katsaus kannettavien tietokoneiden historiaan. Historian kautta tulevat nykyiset kannettavat tietokonelaitteet paremmin ymmärretyiksi.

Toisena tavoitteena oli kokeilla teknologiaa – miten kommunikointi partnereiden kanssa onnistuu skypen avulla harvaanasutulta maaseudulta 3G -yhteyksien avulla.

Kolmanneksi pohjustaa Mobile 50+- hanketta.

Tapahtuman, seminaarin ohjelma

klo 12
Aloitellaan ja vaihdetaan kuulumisia ja tutustutaan syntymäpäiväsankareihin

klo 13

Syödään Tiedetilan keitto

klo 14

Skype conference program.

Puheenvuorot (Skype-yhteys Grundtvig oppimiskumppanuuspartnereihin)

  • Puheenvuorot
    koskien kannettavia tietokoneita. Muun muassa Rovion Tampereen
    studion johtaja Atte Kotiranta on lupautunut kertomaan näkemyksiään
    mobiilista ja mobiilipeleistä.

klo 16-17
Lopetellaan ja juodaan kahvia

Osallistujat

Kävijöitä oli kaikkiaan 26 henkilöä, joista 11 oli Mobile 50+- -kurssien kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, 7 asiaosaamisen yhteistyökumppaneita, 4 suomalaisen hankepartnerin henkilökuntaa ja 4 Tiedetilan henkilökuntaa. Lisäksi Skype-konferenssiosuuteen osallistui 3 Saksasta, 1 Turkista ja 2 Suomesta.

Toteutuksen onnistuminen, järjestäjän arvio

Pääosin tapahtuma onnistui hyvin. Kuunneltiin historiaesityksiä ja keskusteltiin tietokoneiden historiasta ja tulevaisuuden näkymistä. Esitykset ja keskustelut loivat pohjaa Mobile 50+- hankkeelle.

Skype-yhteys toimi kohtuullisesti.

Parantamismahdollisuudet

Skype-konferenssi ei ollut riittävällä tarkkuudella suunniteltu. Osanottajien kutsuminen aiheutti jonkin verran ylimääräisiä ongelmia. Käyttäytyminen Skypessä ei ollut kaikille osallistujille selvä ja olisi vaatinut järjestäjältä parempaa ohjeistusta.

Teknistä häiriötä aiheutti mikrofonien auki pito esityksen aikana. Pääosin kuuluvuus oli hyvä.

Järjestäjän arvio tapahtuman onnistumiselle (arviointiasteikko 0 – 10) on 7.

Partnerin tai osallistujan kommentit (optionaalinen)

-Ei kommentteja

Partnerin tai osallistujan arvio tapahtuman onnistumiselle (arviointiasteikko 0 – 10) on

– Ei arviota

Advertisement

One thought on “Tapahtuman onnistumisen arviointia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s