Mobile 50+- -hankkeen ensimmäisen vuoden aktiviteetit ja tulokset

1. Seminaarit ja tapahtumat

Tiedetilalla on järjestetty 2 tapahtumaa (seminaaria) ja 4 tiedotustilaisuutta. Osallistujia yhteensä 82 henkilöä. Seminaarin ‘Mobiilitietokoneet yli 30-vuotta’ aikana järjestettiin Skype konferenssi, johon partnereilla oli mahdollisuus osallistua. Atte Kotiranta, Studion johtaja / Rovio Tampere (Angry Birds) kertoi näkemyksiään mobiililaitteista ja mobiilipeleistä. Skype osuuteen osallistui 4 henkilöä partnerimaista.

2. Tietokonekurssit

Tietotekniikkaan kuuluvia kursseja järjestettiin Tiedetilalla 5. – kaksi kurssia tablet tietokoneen käytöstä, kaksi sosiaalisesta mediasta (Facebook ja Blogit) ja yksi valokuvien käsittelystä. Kurssilaisia oli yhteensa 32.

3. Tietokoneklinikka – ongelmalliset asiat käytössä

Klinikka on järjestetty 4 kertaa, osallistujia yhteensä 10. Aihealueina mm. internetpalveluiden asentaminen ja käyttö. Idea klinikoista saatiin Sastamalan Opistolta.

4. Tutkimus opiskelijoiden motivaatiosta ja tavoitteista.

Tiedetilalla on laadittu kyselylomake opiskelijoiden motivaation ja tavoitteiden arvioimiseksi. Lomakkeesta on tällä hetkellä käytettävissä suomen-, englannin- ja saksankieliset versiot. Suomessa lomake on esitetty opiskelijoille Tiedetilalla ja Sastamalan Opistolla. Vastanneita opiskelijoita oli yhteensä 36 Suomessa, tuloksista on tehty myös alustava raportti. Muiden mukaan tulevien partnereiden määräaika on vuoden loppuun.

5. Hankkeen evaluointi – hankekokoukset, kurssit ja tapahtumat – arviointilomakkeet

Tiedetilalla on tehty arviointilomakkeet partnerikokouksia, seminaareja ja kurssien arviointia varten. Vilnan kokouksesta lähtien arviointi tapahtuu nettilomakkeella. Tiedetilalla on tehty jokaisen partnerikokouksen jälkeen arviointiraportti, joka on ollut pohjana seuraavan kokouksen suunnittelussa.

6. Hankkeesta tiedottaminen

Hankkeen keskeinen tiedotuskanava ovat Blogit sekä Tiedetilalla (tiedetilamobile50.wordpress.com) että muilla partnereilla. Tiedetilalla on ollut käytössä myös Tiedetilan nettisivu (www.tiedetila.fi). Tiedetilan oppimiskumppanuushankkeesta on ollut 4 artikkelia paikallisissa lehdissä – Keskisuomalainen (1), Suur-Keuruun sanomat (1) ja Aisapuu (2) sekä Kari Kotirannan Uuden Suomen blogi ‘Seniorit tietokoneen käyttäjinä’ (http://karkot.puheenvuoro.uusisuomi.fi/129145-seniorit-tietokoneen-kayttajina).

7. Partnerien väliset kokoukset sekä ideat ja toimenpiteet, joita opittu muilta

Partnerikokouksia on ollut kolme. Kokouksissa partnerit ovat kertoneet omia kokemuksiaan mobiilitietokoneista ikääntyvien käytössä. Tiedetila on esitellyt omia opetusjärjestelyjään ja menetelmiään sekä sitä miten ensikertalaiset saadaan mukaan tietokoneen käyttäjiksi. Muiden partnerien toiminnasta on opittu mm. E-kirjojen tekemistä, tarinan kerrontaa tietokoneen avustamana, klinikoiden käytöstä opetuksen tukena, q-koodista informaation löytämisen apuna sekä erilaisten teknisten ja ohjelmallisten ratkaisujen ilmenemisestä ja ratkaisemisesta mobiililaitteiden käytössä. Ennen jokaista partnerikokousta on pidetty 1-2 Skype konferenssia kokouksen asialistan valmistelua varten. Partnerien väliseen kommunikaatioon on käytetty useita eri työkaluja kuten Dropbox, Google drive, Facebook-ryhmä, sähköpostit ja blogit.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s