Seniori-ikäinen mobiilitietokoneen käytön oppijana

EU:n tukema Grundtvig oppimiskumppanuushanke Mobile 50+- (Mobile devices and web 2.0 – new perspective in ICT for digital inclusion in Europe) paneutuu ikäihmisten ja vähän nuorempienkin tietokoneen käytön motivaatioon ja oppimiseen. Mukana on partnereita Liettuasta, Ruotsista, Saksasta (2), Turkista ja Suomesta (2). Tavoitteisiin päästään järjestämällä erilaisia tietokonekursseja, etsimällä välineitä – erilaisia tietokoneita, appseja, ohjelmistoja ja opetusmenetelmiä. Jokaisessa yhteistyömaassa pidetään kokous, jossa tutustutaan paikallisiin sovelluksiin. Näihin kokouksiin osallistuu myös oppijoita eri maista.

Hankkeen Turkin kokous pidettiin Canakkalessa 9.-14.9.2013. Asialista koostui partnerimaiden toiminnan esittelystä, oppisisältöjen esittelystä ja kasvatusfilosofisista ja pedagogisista pohdinnoista. Luonnollisesti kokoukseen kuului myös tutustumista paikalliseen kulttuuriin.

Kasvatusfilosofiset pohdinnat olivat Tiedetilan esityksen aiheena. Maailma on muuttunut ja perinteinen opettajuus ei tuota parasta tulosta – siis enää ei opettaja puhu ja opiskelijat kuuntele, vaan keskiöön nousee oppijan motivaatio ja sen vahvistaminen sekä oppijan vastuu omasta oppimisesta. Tämän kasvatusfilosofisen näkemyksen voi tiivistää neljään väitteeseen:

– Kasvattaminen ei ole välttämätöntä, mutta kasvaminen on?

– Opettaminen ei ole välttämätöntä, mutta oppiminen on?

– Kuri ja auktoriteetti eivät ole välttämätöntä, mutta vastuu omasta kasvamisesta ja oppimisesta on?

– Ohjeiden mukaan tekeminen ei ole välttämätöntä, mutta luova onnistuminen on?

Ensimmäinen väite näyttää soveltuvan lapsiin ja lasten kasvatukseen, mutta täytyy muistaa, että kasvu ei pääty lapsuuteen, vaan jatkuu vielä ikäihmisenäkin. On tärkeää, että oppijalla on henkisiä välineitä opiskella, tarkastella omaa oppimistaan ja omaa käytöstään sekä kyky arvioida sitä, mikä tuli opittua ja mikä jäi oppimatta sekä riittävä motivaatio tietokoneen käytön oppimiseen.

SLO (Senioren Lernen Online) piti workshopin tablettien applikaatioista, lähinnä e-kirjan tekemisestä. Tarkasteltavana oli kolmenlaisia sovelluksia: iPadillä ja iPhonella, Androidilla sekä verkossa toimivia applikaatioita ja ohjelmia. E-bookin tekemisen materiaaleina käytettiin kulttuuriohjelmaan kuuluneen Troijan käynnin aikana kerättyjä kuvia ja tekstejä. Tuotoksena oli pieniä Troijaa käsitteleviä e-kirjoja.

Tarkoituksena on, että jokaisessa hankkeeseen osallistuvassa organisaatiossa järjestetään kursseja, joiden osana on e-bookin tekeminen. Muilta saadut kokemukset helpottavat sovellusten valintaa.

Osana kokouksen kulttuuriohjelmaa osallistujat olivat mukana arkeologiapäivillä (The Archeological Meeting in Yalı Han / Çanakkale). Jokainen partnerimaa oli valmistanut esityksen jostain oman maansa arkeologisesta kohteesta tai ajasta. Oli mielenkiintoista kuulla esimerkiksi monien Berliinin muurien historiasta tai suomalaisista esinelöydöistä kertomassa arkeologisista kausista.

Kokouksessa puhuttiin tietysti hankkeen etenemisestä. Seuraavat kokoukset ovat Saksassa Kielissä ja Suomessa Keuruulla. Uutena asiana tulevat esille käännösohjelmat – miten kirjoittaa siten, että käännösohjelma tekee ymmärrettävän käännöksen. Seniorin kaveri voi olla missä tahansa kielitaidosta riippumatta.

Seniori-ikäinen oppijana tarvitsee syyn oppia (ehkä kaikki muutkin) – joku harrastaa musiikkia, joku kotiseututyötä, joku haluaa pitää kontaktia lapsenlapsiin, joku haluaa tutkia sukuaan jne. Tietokone ja sen sovellukset ovat tie, väline toteuttaa harrastuksia ja sosiaalisia kontakteja.

Suomessa Grundtvig oppimiskumppanuuksia hallinnoi CIMO.

Advertisement

Tiedetilan maksuton tietokoneen käytön opastus jatkuu syyskaudella 2013 (Mobile 50+- -hanke)

Syyskauden ohjelmassa on klinikkakurssi, jonka tavoitteena on paneutua seniori-ikäisten (50+) käyttäjien tietokoneen käyttöön. Käsiteltävät asiat riippuvat kurssille osallistujien tarpeista. Aihealueita ovat ainakin internet, internet-yhteydet, sähköpostit, sosiaalisen median kuten Skype, Facebook tai blogien käyttö. Varmaankin käsitellään kuvien tallentamista, kirjoittamista yms.

Klinikkakurssi alkaa tiistaina 1.10.2013 klo 14-17 (2-4 oppituntia). Kokoontumiskertoja 5 ja oppitunteja yhteensä 15-18. Kokoonnutaan viikoittain, paitsi 8.10.2013 ei kokoonnuta.

Tiedotustilaisuus Mobile 50+- -hankkeen etenemisestä ja syksyn kursseista tiistaina 24.9.2013 klo 18. Samalla kerrotaan kuulumisia Mobile 50+- -kokouksesta Turkin Canakkalessa.

Tiedetila’s free computer training will continue during the autumn season 2013 (Mobile 50+- -project)

Autumn’s program consists of clinic course, the aim of this course will focus on how to use the computer by senior citizens (50+). Topics to be discussed depends on the needs of the course participants. Topics include at least the internet, internet access, e-mails and how to use social media such as Skype, Facebook or blogs. Certainly they will study for storing images, writing, etc.

The clinic course will start on Tuesday, 1.10.2013 at 14-17 (2-4 lessons). Total amount of lessons are 15-18 hours. Every week (5 weeks) exept 8.10.2013.

Information meeting on Wednesday, 25.9.2013 at 18. Discuss the progress of Mobile50+- -project, fall studies and news from Mobile 50+- -meeting of Canakkale in Turkey.