Tiedetilan maksuton tietokoneen käytön opastus jatkuu syyskaudella 2013 (Mobile 50+- -hanke)

Syyskauden ohjelmassa on klinikkakurssi, jonka tavoitteena on paneutua seniori-ikäisten (50+) käyttäjien tietokoneen käyttöön. Käsiteltävät asiat riippuvat kurssille osallistujien tarpeista. Aihealueita ovat ainakin internet, internet-yhteydet, sähköpostit, sosiaalisen median kuten Skype, Facebook tai blogien käyttö. Varmaankin käsitellään kuvien tallentamista, kirjoittamista yms.

Klinikkakurssi alkaa tiistaina 1.10.2013 klo 14-17 (2-4 oppituntia). Kokoontumiskertoja 5 ja oppitunteja yhteensä 15-18. Kokoonnutaan viikoittain, paitsi 8.10.2013 ei kokoonnuta.

Tiedotustilaisuus Mobile 50+- -hankkeen etenemisestä ja syksyn kursseista tiistaina 24.9.2013 klo 18. Samalla kerrotaan kuulumisia Mobile 50+- -kokouksesta Turkin Canakkalessa.

Tiedetila’s free computer training will continue during the autumn season 2013 (Mobile 50+- -project)

Autumn’s program consists of clinic course, the aim of this course will focus on how to use the computer by senior citizens (50+). Topics to be discussed depends on the needs of the course participants. Topics include at least the internet, internet access, e-mails and how to use social media such as Skype, Facebook or blogs. Certainly they will study for storing images, writing, etc.

The clinic course will start on Tuesday, 1.10.2013 at 14-17 (2-4 lessons). Total amount of lessons are 15-18 hours. Every week (5 weeks) exept 8.10.2013.

Information meeting on Wednesday, 25.9.2013 at 18. Discuss the progress of Mobile50+- -project, fall studies and news from Mobile 50+- -meeting of Canakkale in Turkey.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s